Ευχετική, Υποθετική Έγκλιση – DİLEK-KOŞUL KİPİ

DİLEK Ευχετική

Η dilek kipi εκφράζει κάποια ευχή ή επιθυμία, που αναφέρεται στο παρόν, στο μέλλον ή στο παρελθόν. Σχηματίζεται με την κατάληξη “-se (-sa) ” στο ρήμα. Επίσης για έμφαση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη “keşke”, η οποία σημαίνει «μακάρι, εύχομαι» Για την άρνηση κλείνουμε το αρνητικό απαρέμφατο.
Ευχή πιθανή ή δυνατή στο παρόν ή στο μέλλον, [πραγματοποιήσιμη]
(Εύχομαι ή μακάρι να + υποτακτική) [εύχομαι να έρθω ή μακάρι να έρθω]

Ben gelsem gelmesem gelsem mi? gelmesem mi?
Sen gelsen gelmesen gelsen mi? gelmesen mi?
O gelse gelmese gelse mi? gelmese mi?
Biz gelsek gelmesek gelsek mi? gelmesek mi?
Siz gelseniz gelmeseniz gelseniz mi? gelmeseniz mi?
Onlar gelseler gelmeseler gelseler mi? gelmeseler mi?
Keşke daha ucuz bir ev bulsak.
Μακάρι να βρούμε πιο φθηνό σπίτι.
Keşke zamanında gelseniz de bu oyunu da kaçırmasak.
Εύχομαι να έρθετε εγκαίρως και να μην χάσουμε και αυτήν την παράσταση.
Ah, bu akşam fırında tavuk yesem.
Εύχομαι απόψε να φάω κοτόπουλο στο φούρνο.
Ah bir zengin olsam!
Άχ και να γίνω κάποτε πλούσιος!ή Μακάρι να γίνω πλούσιος.
Keşke yarın kardan yollar kapansa da okula gitmesek
Μακάρι να κλείσουν αύριο οι δρόμοι από το χιόνι και να μην πάμε σχολείο.
Ah, bu sınavlardan geçsem de babam kızmasa!
Άχ να περάσω αυτό το διαγώνισμα και να μην θυμώσει ο μπαμπάς μου.
Keşke bütün insanlar birbirini karşılıksız sevse!
Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να αγαπούσαν ο ένας τον άλλον χωρίς αντάλλαγμα.

Στην ερώτηση το «Dilek kipi» αντικαθιστά το «İstek kipi» και το χρησιμοποιούμε ζητήσουμε συμβουλή από κάποιον [Λες να…;]:

Hasta görünüyorsun, doktora gitsek mi? = Hasta görünüyorsun, doktora gidelim.
Φαίνεσαι άρρωστος, λες να πάμε στο γιατρό;
Yarınki toplantıya katılmasam mı? = Yarınki toplantıya katılmayayım mı?
Λες να μη λάβω μέρος στην αυριανή συγκέντρωση;
Yarınki toplantıda ne giysem? = Yarınki toplantıda ne giyeyim?
Τι να φορούσα για την αυριανή σύσκεψη;
Bu yolu tam bilmiyorum, buradan geçmesek mi?
Αυτόν τον δρόμο ακριβώς δεν τον ξέρω, λες από εδώ να μην περνούσαμε;

Με την έκφραση «-sem iyi olur» δηλώνουμε την πραγματοποιήσιμη επιθυμία μας με ευγενικό τρόπο ή δίνουμε ευγενικές συμβουλές και προειδοποιήσεις:

Bu akşam tavuk yesem ne iyi olur.
Τι καλά να φάω απόψε κοτόπουλο.
Zamanında gelseniz iyi olur, yoksa boş yer bulamayabilirsiniz.
Θα είναι καλύτερα να έρθετε στην ώρα σας, αλλιώς μπορεί να μη βρείτε κενή θέση.
Daha sık Türkçe konuşsanız iyi olur. <-ή [... konuşmalısınız...]
Θα ήταν καλύτερα να μιλάτε Τουρκικά πιο συχνά.
Hava buz gibi, bu havada dışarı çıkmasan iyi olur.
Ο καιρός είναι πολύ κρύος, θα ήταν αν δεν έβγαινες σε τέτοιο καιρό.
Sınavlar için şimdiden çalışmaya başlasam iyi olur.
Θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσω το διάβασμα από τώρα για το διαγώνισμα.
i-mek var/yok
olumlu olumsuz olumlu olumsuz
güzelsem güzel değilsem varsam yoksam
güzelsen güzel değilsen varsan yoksan
güzelse güzel değilse varsa yoksa
güzelsek güzel değilsek varsak yoksak
güzelseniz güzel değilseniz varsanız yoksanız
güzelseler güzel değilseler varsalar yoksalar
Otomobilde bize yer yoksa otobüsle gideriz
Άν δεν έχει θέση για μας στο αυτοκίνητο πάμε με το λεωφορείο.
Kenarda hiç paran yoksa evi nasıl alacaksın?
Άν δεν υπάρχουν καθόλου δικά σου λεφτά στην άκρη πώς θα πάρεις σπίτι;
Yarın sınavın varsa sinemaya başka bir gün gideriz
.Άν έχεις αύριο διαγώνισμα, πάμε άλλη μέρα σινεμά.

Leave a Reply

Ευχετική, Υποθετική Έγκλιση – DİLEK-KOŞUL KİPİ

DİLEK Ευχετική

Η dilek kipi εκφράζει κάποια ευχή ή επιθυμία, που αναφέρεται στο παρόν, στο μέλλον ή στο παρελθόν. Σχηματίζεται με την κατάληξη “-se (-sa) ” στο ρήμα. Επίσης για έμφαση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη “keşke”, η οποία σημαίνει «μακάρι, εύχομαι» Για την άρνηση κλείνουμε το αρνητικό απαρέμφατο.
Ευχή πιθανή ή δυνατή στο παρόν ή στο μέλλον, [πραγματοποιήσιμη]
(Εύχομαι ή μακάρι να + υποτακτική) [εύχομαι να έρθω ή μακάρι να έρθω]

Ben gelsem gelmesem gelsem mi? gelmesem mi?
Sen gelsen gelmesen gelsen mi? gelmesen mi?
O gelse gelmese gelse mi? gelmese mi?
Biz gelsek gelmesek gelsek mi? gelmesek mi?
Siz gelseniz gelmeseniz gelseniz mi? gelmeseniz mi?
Onlar gelseler gelmeseler gelseler mi? gelmeseler mi?
Keşke daha ucuz bir ev bulsak.
Μακάρι να βρούμε πιο φθηνό σπίτι.
Keşke zamanında gelseniz de bu oyunu da kaçırmasak.
Εύχομαι να έρθετε εγκαίρως και να μην χάσουμε και αυτήν την παράσταση.
Ah, bu akşam fırında tavuk yesem.
Εύχομαι απόψε να φάω κοτόπουλο στο φούρνο.
Ah bir zengin olsam!
Άχ και να γίνω κάποτε πλούσιος!ή Μακάρι να γίνω πλούσιος.
Keşke yarın kardan yollar kapansa da okula gitmesek
Μακάρι να κλείσουν αύριο οι δρόμοι από το χιόνι και να μην πάμε σχολείο.
Ah, bu sınavlardan geçsem de babam kızmasa!
Άχ να περάσω αυτό το διαγώνισμα και να μην θυμώσει ο μπαμπάς μου.
Keşke bütün insanlar birbirini karşılıksız sevse!
Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να αγαπούσαν ο ένας τον άλλον χωρίς αντάλλαγμα.

Στην ερώτηση το «Dilek kipi» αντικαθιστά το «İstek kipi» και το χρησιμοποιούμε ζητήσουμε συμβουλή από κάποιον [Λες να…;]:

Hasta görünüyorsun, doktora gitsek mi? = Hasta görünüyorsun, doktora gidelim.
Φαίνεσαι άρρωστος, λες να πάμε στο γιατρό;
Yarınki toplantıya katılmasam mı? = Yarınki toplantıya katılmayayım mı?
Λες να μη λάβω μέρος στην αυριανή συγκέντρωση;
Yarınki toplantıda ne giysem? = Yarınki toplantıda ne giyeyim?
Τι να φορούσα για την αυριανή σύσκεψη;
Bu yolu tam bilmiyorum, buradan geçmesek mi?
Αυτόν τον δρόμο ακριβώς δεν τον ξέρω, λες από εδώ να μην περνούσαμε;

Με την έκφραση «-sem iyi olur» δηλώνουμε την πραγματοποιήσιμη επιθυμία μας με ευγενικό τρόπο ή δίνουμε ευγενικές συμβουλές και προειδοποιήσεις:

Bu akşam tavuk yesem ne iyi olur.
Τι καλά να φάω απόψε κοτόπουλο.
Zamanında gelseniz iyi olur, yoksa boş yer bulamayabilirsiniz.
Θα είναι καλύτερα να έρθετε στην ώρα σας, αλλιώς μπορεί να μη βρείτε κενή θέση.
Daha sık Türkçe konuşsanız iyi olur. <-ή [... konuşmalısınız...]
Θα ήταν καλύτερα να μιλάτε Τουρκικά πιο συχνά.
Hava buz gibi, bu havada dışarı çıkmasan iyi olur.
Ο καιρός είναι πολύ κρύος, θα ήταν αν δεν έβγαινες σε τέτοιο καιρό.
Sınavlar için şimdiden çalışmaya başlasam iyi olur.
Θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσω το διάβασμα από τώρα για το διαγώνισμα.
i-mek var/yok
olumlu olumsuz olumlu olumsuz
güzelsem güzel değilsem varsam yoksam
güzelsen güzel değilsen varsan yoksan
güzelse güzel değilse varsa yoksa
güzelsek güzel değilsek varsak yoksak
güzelseniz güzel değilseniz varsanız yoksanız
güzelseler güzel değilseler varsalar yoksalar
Otomobilde bize yer yoksa otobüsle gideriz
Άν δεν έχει θέση για μας στο αυτοκίνητο πάμε με το λεωφορείο.
Kenarda hiç paran yoksa evi nasıl alacaksın?
Άν δεν υπάρχουν καθόλου δικά σου λεφτά στην άκρη πώς θα πάρεις σπίτι;
Yarın sınavın varsa sinemaya başka bir gün gideriz
.Άν έχεις αύριο διαγώνισμα, πάμε άλλη μέρα σινεμά.

Leave a Reply