Expressions of location – Adverbs of place

Expressions of location – Adverbs of place, Yer – Yön Belirteçleri

Adverbs that express place

ön front
Arka, art back, back side
Üst, üzer top
alt Bottom,base,under part
Interior,inside
dış Exterior, outside
sağ right
sol left
yan Side, place next
karşı Opposite side
ara Interval, space between
yakın near
uzak away
köşe (at the) corner
orta (in the) middle

Dolabın içi: The inside of a cupboard. Dolabın içinde: In the cupboard. Dolabın içine: into the cupboard (expresses direction with the use of dative case.) Example: Kitap dolabın içindedir. The book is inside the cupboard. Defterimi dolabın içine koydum. I put the book into the cupboard. Dolabın içi çok küçük. The inside of the cupboard is very small.

Adverbs that express direction.

İleri forward
Geri, beri backward
yukarı upward
aşağı downward,
içeri Inward,inside
dışarı Outward,outside

1) Some nouns indicating locations are used in genitive constructions and they form possesive compounds –in (-nin) -i,-si. Example: evin önü “The front of the house” and usually are conjugated with locative case “-da,-de”.

Genitive -in or (-nin)
önünde Köpek arabanın önünde: The dog is in front of the car.
Arkasında ardında Parkın arkasında: Behind the park.
Üstünde üzerinde Gazete masanın üstünde: The newspaper is on the table.
altında Kedi masanın altında: The cat is under the table.
içinde Çantamın içinde: Inside my bag.
dışında Evin dışında: Outside the house.
sağında Ayşe’nin sağında: On the right side of Ayşe.
solunda Lokanta bankanın solunda: The restaurant is on the left side of the bank.
yanında Kitaplık koltuğun yanında: The bookcase is next to the armchair.
karşısında Otel tiyatronun karşısında: The hotel is opposıte the theatre
arasında Eskişehir,Ankara ile Istanbul arasındadır: Eskişehir is between Ankara and İstanbul.
yakınında Butik lokantanın yakınında: The boutique is near the restaurant
ortasında Kedi caddenin ortasında: The cat is in the middle of the avenue.

Evin önünde bir kaza oldu.
There was an accident in front of the house.
Seni tiyatronun yanında bekliyorum.
I am waiting for you beside the theatre.
Sokağın köşesinden sağa dön.
Turn right in the corner of the street.
-Affedersiniz eczane nerede?
-Excuse me,where is the drugstore?
-100 metre ileride. Sinemanın yanında.
-100 meters forwards. Near the cinema.
Berber bankanın arkasında.
The barber is behind the bank.
Yatağın altında çoraplarını buldum.
I found your socks under the bed.
Otelin önünde Ayşe’yi gördüm.
I saw Ayşe in front of the house.
Uçak şehrin üzerinden geçti.
The plane passed over the city.

2) Adverbs of place can be used as adjectives and they are non conjugated

Bütün dış hatlar iptal edildi.
All the flights for abroad are cancelled.
Üst çekmecede yoksa alta bak.
If it’s not in the upper drawer look at the lower.
Burada değil karşı mahallede oturuyorum.
It’s not here,I stay in the opposite neighborhood.
Hastaneye yakın bir ev satın aldım.
I have bought a house near the hospital.
Sol köşede bir kasap var. There is a butcher on the left corner. Ön kapı
Front door.
Üst bölüm.
Upper part.
Arka kapı
Back door.
Ara yol.
Mıddle way.
Yan yana.
Side by side.
Yan etki.
Side effect.

3) Adverbs when express direction are usually used with nominative,dative case(-ya,-ye) which is omitted, and locative case (- da,-de).

Asansör yukarı çıktı.
The lift went up.
Artık çok geç oldu, geri dönelim.
It’s too late, let’s go back.
Sıra sizin, içeri (ye) girebilirsiniz.
It’s your turn,you can come in.
Araba geri(ye) gitti.
The car went backwards.

Leave a Reply